Державна програма "Доступне житло" 70 на 30

Громадяни, які зареєстровані в державній черзі на покращення житлових умов, мають можливість стати учасником державної програми по наданню державної підтримки, яка полягає у сплаті державою 30 відсотків вартості нормативної площі доступного житла,при цьому громадянин вносить на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку, кошти в обсязі 70 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла.
Мета програми: Підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла.
Механізм реалізації програми: Реалізація даної програми передбачається шляхом надання одноразової безповоротної фінансової підтримки у розмірі 30 відсотків вартості нормативної площі доступного житла за рахунок державних коштів. Дана фінансова підтримка спрямовується виключно на інвестування у будівництво житлових будинків, допущених до участі у програмі. Житлові об’єкти допускаються до участі у програмі Міжвідомчою комісією Мінрегіону та мають відповідати низці показників.
Виконавець програми: Відповідальним виконавцем даної програми у кожному регіоні є регіональні управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Взяти участь у програмі за 4 кроки

Крок 1. Перевірити, чи є право

Перевірити, чи маєте Ви право стати учасником програми «Доступне житло»

Категорія громадян, що мають право на участь у даній програмі:

 • громадяни, які перебувають на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов;
 • визначені центральними органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, які ведуть зазначений облік, такими, що мають право на доступне житло;
 • середньомісячний грошовий дохід яких (заробітна плата, пенсія, соціальна та матеріальна допомога, стипендія та інші соціальні виплати, дохід від підприємницької, наукової, викладацької, творчої діяльності та іншої незалежної професійної діяльності, усі види винагород, грошове забезпечення військовослужбовців, дивіденди, проценти, роялті, дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав) разом з членами їх сімей з розрахунку на одну особу не перевищує п'ятикратного розміру середньомісячної заробітної плати у відповідному регіоні, розрахованого згідно з даними Держстату.

Крок 2. Консультація та надання документів

Звернутись до місцевого регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву».

Всі контакти відповідного регіонального управління Фонду можна знайти на офіційному сайті фонду за адресою http://www.molod-kredit.gov.ua/cms/regionalni-upravlinnya.html

Надати відповідні документи

Перелік  документів, які додаються до заяви громадянина про надання державної підтримки.

 1. Довідка про перебування на обліку громадян, що потребують поліпшення житлових умов (далі – квартирний облік);
 2. Довідка про склад сім’ї (форма № 3) або витяг з домової книги видана органом, що веде квартирний облік, за зверненням громадянина про її отримання для участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла, із зазначенням (повністю) прізвищ, імен та по батькові усіх членів сім’ї, що перебувають на квартирному обліку, та їх родинного зв’язку;
 3. Копії паспортів дорослих членів сім’ї (сторінок, які містять останнє фото, прізвище та ім’я особи, відомості про дату видачі та орган, що видав паспорт або інший документ, що посвідчує особу,  місце реєстрації,  сімейний стан особи, наявність дітей, дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків  або відмітку про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта (за наявності);
 4. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб – платників податків та інших обов’язкових платежів/ документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків (у разі відсутності даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків в паспорті громадянина України)  членів сім’ї – платників податків та інших обов'язкових платежів (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті);
 5. Копія свідоцтва про шлюб (у разі його укладання);
 6. Копія свідоцтва про народження дитини (дітей);
 7. Довідки з місця роботи про займану посаду із зазначенням терміну роботи на посаді – для працюючих членів сім’ї;
 8. Документи, необхідні для визначення середньомісячного грошового доходу на одного члена сім’ї:
 • довідка про грошові доходи (за  формою, визначеною у додатку 1 – у разі подання заяви одиноким громадянином, або за формою, визначеною у додатку 2 – у разі подання заяви сім’єю);
 • документи, що підтверджують грошові доходи громадянина та членів його сім’ї із зазначенням їх розміру (довідки з місця роботи щодо розміру доходу за останні 6 місяців, довідка територіального органу Пенсійного фонду України про розмір пенсійних виплат за останні 6 місяців тощо).
 1. Довідка про право брати участь в програмі Доступне житло;
 2. Заява на отримання держпідтримки.

Під час подання заяви громадяни повинні пред’явити паспорт та інші документи, копії яких додаються до заяви про надання державної підтримки.

На кожному аркуші копій документів, не посвідчених нотаріально, громадянин у присутності представника відповідного регіонального управління/іпотечного центру Фонду  робіть  відмітку: «З оригіналом згідно» (із зазначенням дати), яка засвідчується його підписом.

Крок 3. Обрати квартиру

Обрати квартиру, яку Ви хочете придбати й укласти угоду на придбання

Перелік об'єктів будівництва визначається Міністерством регіонального розвитку та будівництва України та зазначений у відповідному розділі на сайті Фонду www.molod-kredit.gov.ua

Крок 4. Укласти договір та отримати державну підтримку

Після реєстрації  заяви на отримання державної підтримки, надання усіх необхідних документів до Регіонального управління/Іпотечного центру, обрання об’єкту фінансування (квартири) в об’єкті будівництва та укладання Договору про обслуговування коштів для будівництва(придбання) доступного житла згідно, якого громадянину необхідно буде внести кошти на свій поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку,  в обсязі 70 відсотків вартості будівництва (придбання) доступного житла  та отримати державну підтримку, яка полягає у сплаті державою 30 відсотків вартості нормативної площі доступного житла.

Нормативні документи що регламентують порядок реалізації програми:

1. «Державна цільова соціально-економічна програму будівництва (придбання) доступного житла на 2010 – 2017 роки», затвердженная Постановою КМУ № 1249 від 11 листопада 2009 року.
2. Закон України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» № 800-VI; від 25 грудня 2008 року.
3. Постанова КМУ № 140 від 11 лютого 2009 року (із змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів Украї від 9 червня 2010 року № 509, від 11 травня 2011 року № 568) «Про затвердження Порядку забезпечення громадян доступним житлом».
4. «Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла», затверджений Постановой КМУ № 193 від 29 лютого 2012 року.
Додаткова інформація:
– Надання даної підтримки здійснюється виключно за умови участі громадян у будівництві житла власними коштами у розмірі не менше 70% від вартості такого будівництва.
– Державна підтримка надається виходячи з нормативної площі житла. Нормативна площа – максимальна площа житла, з розрахунку якої надається державна підтримка, яка становить 21 кв. метр загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю.Для розрахунку обсягу державної підтримки вартість 1 кв. метра загальної площі житла не повинна перевищувати граничної вартості 1 кв. метра житла, що визначається згідно з порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для надання державної підтримки з метою будівництва (придбання) доступного житла, затвердженим відповідно до законодавства. (для м. Києва 7 990 грн., для Київської області 6 435 грн.).
– Вартість загальної площі житла, що перевищує нормативну площу, сплачується громадянином за вартістю, визначеною у договорі про будівництво. У разі коли визначена забудовником вартість 1 кв. метра загальної площі житла перевищує граничну вартість 1 кв. метра житла, громадянин, який виявив бажання придбати таке житло, сплачує різницю вартості за власний рахунок.
– Державна підтримка надається громадянам лише один раз. Право на державну підтримку вважається використаним з моменту надходження такої підтримки на поточний рахунок громадянина.
– Надання даної підтримки супроводжується обов'язковою одноразовою комісією (винагорода виконавця програми) у розмірі 0,7% від вартості будівництва житла.
– Банки – партнери, які надають кредитні кошти громадянам, які виявили бажання приймати участь у реалізації програми доступного житла.
– АТ «Ощадний банк»
– ПАТ «Укрсоцбанк»
– АТ «Сбербанк Россії»
– АТ «Кредобанк»
Приклад розрахунку державної підтримки:
Сім'я у складі 3-х осіб здійснює інвестування у будівництво квартири у Київській області загальною площею 74 кв. метра. Вартість 1-го кв. метра за ціною забудовника 7 116 грн.
– загальна вартість квартири за ціною забудовника складає 526584 грн. (74м.кв. х 7 116 грн.)
– нормативна площа складає 73,5 м кв. (3 х 21м.кв.+10,5 м.кв.)
– розмір державної підтримки складає 141891 грн. (73,5 м.кв. х 6 435 грн. Х 30%)
– розмір внеску за рахунок власних коштів позичальника складає 384693 грн.